Chcete-li zobrazit obsah pro vaši polohu, vyberte prosím jinou zemi nebo oblast.

Prohlášení skupiny Winkhaus k novým formám otroctví a obchodování s lidmi

Následující prohlášení popisuje opatření přijatá skupinou Winkhaus s cílem zabránit všem novým formám otroctví a obchodování s lidmi, jakož i dětské práce, ve finančním roce 2021. Rozpočtový rok odpovídá kalendářnímu roku.

Úvod


Winkhaus přesvědčuje své zákazníky inovativními produkty a kompetentním servisem již více než 160 let. Výrobci a prodejci oken, architekti, stavitelé a uživatelé po celém světě oceňují širokou škálu služeb a vysokou kvalitu okenní techniky, systémů zamykání dveří a organizace přístupu, kterou Winkhaus nabízí. Tradiční rodinný podnik má sídlo v Telgte, s podniky v Münsteru a Meiningenu, má mezinárodní pobočky v osmi zemích.

Opatření k prevenci forem moderního otroctví a nucené práce


Společnost Winkhaus v rámci své podnikové skupiny zakazuje všechny nových forem otroctví, nucené a dětské práce, vykořisťování a diskriminace. Společnost Winkhaus se zavázala dodržovat zásady Všeobecné deklarace lidských práv, Globální dohody OSN (UNGC), Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva a Základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce (ILO). Záruka spravedlivých místních pracovních podmínek je nedílnou součástí firemní kultury společnosti Winkhaus. Další interní směrnice, např. směrnice o dodržování předpisů atd., definují předpisy, které je třeba dodržovat.

Kodex chování skupiny Winkhaus, který bude v roce 2021 revidován, byl rozeslán všem zaměstnancům v Německu i v zahraničí. Všichni zaměstnanci skupiny Winkhaus jsou na témata Kodexu chování upozorňováni v rámci školení. Při náboru nových zaměstnanců je novým zaměstnancům a kolegům představen Kodex chování. Během školení je jasně zdůrazňováno, že existuje výslovný zákaz nucené a dětské práce a že skupina Winkhaus zakazuje všechny formy vykořisťování a/nebo diskriminace.

Opatření v dodavatelském řetězci


Společnost Winkhaus vyžaduje, aby její dodavatelé jednali v souladu s Kodexem chování BME - Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (Spolkový svaz materiálového hospodářství, nákupu a logistiky) a Kodex chování skupiny společností Winkhaus. Etické zásady popsané v tomto Kodexu chování BME vycházejí zejména ze zásad Všeobecné deklarace lidských práv, iniciativy OSN Global Compact (UNGC), Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva a základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce (ILO). Pokyny navíc vycházejí z úmluv OSN o právech dítěte a o odstranění všech forem diskriminace žen a z pokynů OECD pro nadnárodní podniky. Kromě toho si skupina Winkhaus stanovila cíl zavést a dodržovat německý zákon o povinnostech dodavatelského řetězce (LKSG) ještě před jeho vstupem v platnost (1. 1. 2024).

Kodex chování BME je k dispozici v 17 jazycích a zavazuje všechny orgány, manažery a zaměstnance dodavatelů k jednání v souladu s právními předpisy a etickou odpovědností. Kodex chování BME jasně zdůrazňuje, že je třeba respektovat a dodržovat lidská práva. Totéž platí pro Kodex chování skupiny Winkhaus. V souladu s tím předpisy výslovně zakazují všechny formy nucené práce a zavazují společnost k tomu, aby se postavila proti všem formám diskriminace. Kodex chování dále zavazuje společnost Winkhaus k dodržování Úmluvy o minimálním věku pro vstup do zaměstnání, k dodržování zákazu dětské práce a k podpoře opatření k odstranění všech forem dětské práce.

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby dalších informací se obraťte na našeho vedoucího právního oddělení a oddělení compliance, pana Sebastiana M. Barellu - sebastian.barella@winkhaus.de. Pokud nás chcete kontaktovat anonymně, obraťte se na našeho externího kontaktního pracovníka pro whistleblowery, Dr. Hansjörga Piehla, LL.M. - Kanzlei Alpmann Fröhlich - piehl@alpmann-froehlich.de

Downloads

Prohlášení skupiny Winkhaus k novým formám otroctví a obchodování s lidmi

PDFI176 KB